Structuur

De RBFAS

  • is een vereniging zonder winstoogmerk
  • wordt door de raad van bestuur, geholpen door het nationale Secretariaat, bestuurd. De genomen beslissingen worden door de Algemene Vergadering goedgekeurd.
  • is een Belgische club met een tweetalige structuur.

Maatschappelijke zetel:
Kortrijksesteenweg 79
8930 Sint-Martens-Latem

De leden van de raad van bestuur zijn

  • Marie-Laure Maraite, Voorzitster
  • Marie-Claire Nellens, Vice-voorzitster
  • Josiane Hooghe, Nationale secretaris
  • Annie Ligny, Penningmeester
  • Nanette Top
  • Sylvine Brasseur
  • Véronique Saverys

Secretariaat

Het secretariaat, gevestigd te Sint-Martens-Latem heeft als rol het alledaags beheer van de vereniging te coördineren zoals het voorbereiden van een 3-jaarlijks infoblad, organisatie van vergaderingen, evenementen, de correspondentie met de leden, beheer website, enz…

verantwoordelijke: Patricia Mataigne

Er zijn 2 verschillende niveaus binnen de vereniging:

adminStructuur