VOLGORDE EN BEPROEVING VAN DE TESTEN

1. TEST ANIMATRICES

Zoals aangekondigd tijdens de Algemene Vergadering in april 2016, is er een wijziging met betrekking tot de test ANIMATRICES :

Er zal voortaan geen traditionele en moderne test meer zijn.
De 2 proeven zullen worden gecombineerd in 1 ENKELE test ‘ANIMATRICES‘.

Deze test bevat:

a. Voor het traditioneel gedeelte :

 • Opgelegde bloemschikking
  Realiseren van een traditioneel bloemschikcompositie (recht, L, symmetrische driehoek, het ronde of langwerpige tafelstuk) door middel van opgegeven materiaal.
  Recipiënt, plantaardig materiaal, bladgroen, technische benodigdheden worden ter plaatse geleverd.
  Maximale tijd voor de realisatie : 30’
 • Uitwerking van een persoonlijk traditioneel boeket, op voorhand geloot volgens een basisstijl (recht boeket, L, symmetrische driehoek, het ronde of langwerpige tafelstuk).
  Recipiënt, plantaardig materiaal, bladgroen, technische benodigdheden…. zelf mee te brengen.
  Maximale tijd voor de realisatie : 40’.
 • Botanische test
  Identificatie van het plantaardig materiaal. 20 planten zullen voorgesteld worden. Bij voorkeur de Latijnse benaming opgeven.
  Tijd : 10’
 • Evaluatie van een compositie door een andere kandidaat of een leraar gerealiseerd.
  Tijd : 10’

a. Modern gedeelte :

 • Opgelegde bloemschikking
  Realiseren van een modern bloemschikcompositie door middel van opgegeven materiaal.
  Recipiënt, plantaardig materiaal, bladgroen, technische benodigdheden worden ter plaatse geleverd.
  Maximale tijd voor de realisatie : 30’
 • Uitwerking van een EENVOUDIG modern stuk naar keuze.
  Al het materiaal (plantaardig, recipiënt, technische benodigdheden) zelf mee te brengen.
  Maximale tijd voor de realisatie : 25’
 • Evaluatie van een compositie door een andere kandidaat of leraar gerealiseerd.
  Tijd : 10’
 • Vragen i.v.m. de moderne bloemschikkunst (cfr vademecum) kunnen beantwoorden.

2. TEST DEMONSTRATRICE

Het doel van deze test is om cursussen en kennis te delen, betrokkenheid in deze richting zal dan ook van de kandidaten verwachten worden.

 • Verwerking van een demonstratie, één thema met 6 composities. Kunnen detailleren.
 • 3 montages, naar keuze, ter plaatse uitwerken m.b.t. het thema
  1 compositie modern, 1 traditioneel (mag reeds op voorhand voorbereid worden) en 1 vrije compositie
  Maximum tijd: 50 ‘
 • Evaluatie van een compositie door een andere kandidaat gerealiseerd
  Tijd : 10’
 • Botanische Test
  Identificatie van het plantaardig materiaal.
  Tijd : 10’

3. TEST LERAAR TRADITIONEEL – 1° GRAAD

Het doel van deze test is om cursussen en kennis te delen, betrokkenheid in deze richting zal dan ook van de kandidaten verwachten worden.

 • Opgelegde bloemschikking :
  Uitwerking van een samenstelling van een opgegeven stijl in de bloemschikkunst EN maken van een 2de. basisschikking op een recipiënt. Al het materiaal (recipiënt, plantaardig,…) wordt ter plaatse geleverd
  Tijd voor de realisatie van 2 composities : 60’
 • Uitwerking van een les op het niveau van een auditorium in een op voorhand opgegeven basisstijl (recht boeket, L, symmetrische driehoek, ronde of langwerpige tafelstuk).
  Basisstijl op voorhand uitgeloot. Materiaal zelf mee te brengen.
  Zoveel als mogelijk uitleg geven en vragen m.b.t. de memento voor basislessen kunnen beantwoorden.
  Maximale tijd voor de realisatie : 35’
 • Botanische test :
  Identificatie van het plantaardig materiaal ; 20 planten uit de volledige lijst worden voorgesteld.
  Latijnse benaming.
  Tijd : 10’
 • Evaluatie van een uitgekozen bloemschikking
  Tijd: 10’

4. TEST LERAAR TRADITIONEEL – 2° GRAAD

Het doel van deze test is om cursussen en kennis te delen, betrokkenheid in deze richting zal dan ook van de kandidaten verwachten worden.

 • Opgelegde bloemschikking :
  Realisatie van een traditionele compositie conform het vervolmakingscursus in traditioneel bloemschikken (Memento II)
  Al het benodigd materiaal wordt ter plaatse geleverd.
  Maximale tijd voor de realisatie : 30’
 • Realisatie van een moderne compositie
  Al het materiaal (recipiënt, plantaardig, …) wordt geleverd.
  Tijd voor de realisatie : 30’
  Uitwerking van een les in een op voorhand opgegeven vervolmakingsstijl (asymmetrische driehoek, groot rond boeket, Hogarth, Trofee), stijl wordt op voorhand uitgeloot.
  Al het materiaal is zelf mee te brengen.
  Maximale tijd voor de realisatie : 35’
 • Botanische test
  Identificatie van het plantaardig materiaal ; 20 planten uit de volledige lijst worden voorgesteld.
  Latijnse benaming.
  Tijd : 10’
 • Evaluatie van een bloemarrangement uit de vervolmakingscursus door een andere kandidaat of leraar verwezenlijkt.
  Tijd: 10’
 • Vragen betreffende de theorie (memento vervolmakingscursus) kunnen beantwoorden ; theorie i.v.m. de kleuren alsook de basisprincipes van de moderne bloemschikkunst.

5. TEST LERAAR – MODERN

Het doel van deze test is om cursussen en kennis te delen, betrokkenheid in deze richting zal dan ook van de kandidaten verwachten worden.

 • Opgelegde bloemschikking :
  Realisatie van een moderne bloemcompositie EN een technische beproeving (basismontage van een arrangement).
  Al het benodigd materiaal wordt ter plaatse geleverd.
  Maximale tijd voor de realisatie : 60’
 • Uitwerking van een les, te geven aan de juryleden, een modern arrangement naar keuze.
  Materiaal zelf mee te brengen
  Tijd : 30’
 • Evaluatie van een moderne compositie en vragen met betrekking tot de vademecum van moderne bloemschikkunst kunnen beantwoorden.
  Tijd : 15’

De timing kan tijdens de testen kleine veranderingen ondergaan

adminVolgorde en beproeving van testen