23 april : Algemene Vergadering

Algemene vergadering Koninklijke Bibliotheek van België

Alle leden van de Raad van Bestuur, de effectieve leden en de afgevaardigden worden per brief uitgenodigd voor onze algemene vergadering op dinsdag 23 april 2019 om 9u30 stipt. Deze zal doorgaan in de zalen van de Koninklijke Bibliotheek van België, Keizerslaan 4,1000 Brussel.

Daarna worden de leden uitgenodigd voor een gezellige lunch. Leden die wensen deel te nemen aan de Algemene Vergadering zijn welkom. Gelieve vooraf het nationaal secretariaat hiervan te verwittigen.

admin23 april : Algemene Vergadering